ട്രേസ് എലമെന്റും വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റേഷനും

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
R&D, വെറ്ററിനറി API-കളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, പ്രീമിക്‌സ്ഡ് ഫീഡുകൾ, ഫീഡ് അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവയുള്ള ഒരു വലിയ GMP- സർട്ടിഫൈഡ് വെറ്റിനറി ഡ്രഗ് എന്റർപ്രൈസ്.