സാങ്കേതിക പിന്തുണ

ആർ ആൻഡ് ഡി

ഗവേഷണ-വികസന കേന്ദ്രം ദേശീയ & പ്രവിശ്യാ സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമാണ്;ഇതിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ലബോറട്ടറികളുണ്ട്, സിന്തസിസ് ലാബുകൾ, ഫോർമുലേഷൻ ലാബുകൾ, അനാലിസിസ് ലാബുകൾ, ബയോ ലാബുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.ഗവേഷണ-വികസന സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ്, അതിൽ 26 മുതിർന്ന സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, അതിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള 16 പേർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

factory (8)
factory (1)
factory (3)

വ്യവസായ-വിദ്യാഭ്യാസ സംയോജനം സ്കൂൾ-എന്റർപ്രൈസ് സഹകരണം

dong-bei-nongye-1വെയോംഗ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി (NEAU) ഒരു സ്കൂൾ-എന്റർപ്രൈസ് സമഗ്രമായ തന്ത്രപരമായ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു, കൂടാതെ വെറ്റിനറി കീടനാശിനി ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനും വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ-എന്റർപ്രൈസ് R&D സെന്ററും സംയുക്ത ലബോറട്ടറിയും സംയുക്തമായി സ്ഥാപിച്ചു. ഫലങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സമഗ്രമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഉത്പാദനം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

he-bei-nong-ye-1ഹെബെയ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഡീനും കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്നുള്ള 60-ലധികം ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളും വെയോംഗ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സന്ദർശിക്കാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും എത്തി, ഹെബെയ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ടീച്ചിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ബേസ് സ്ഥലത്തുതന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു.ഇത് വെയോങ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലുമായുള്ള സ്കൂൾ-എന്റർപ്രൈസ് സഹകരണത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയും പരസ്‌പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വ്യവസായം രൂപീകരിക്കുകയും വ്യവസായത്തിനും അക്കാദമിക്കും ഇടയിൽ വിജയ-വിജയ സാഹചര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

4
3